Technika tejpovanie pružnými tejpy vznikla pred tridsiatimi rokmi v Japonsku. Postupne sa rozšírila do USA a Európy. Používa sa na odbúranie bolesti a zlepšenie funkcie svalov, kĺbov a fascií. Pri aplikácii pružného tejp na koži sú aktivované proprioreceptorov, čím dôjde k uvoľneniu hornej vrstvy kože od podkožia a podkožia od fasciou a tak vznikne väčší priestor na uvoľnenie svalu a jeho regeneráciu. Podporuje krvný a lymfatický obeh, a tak má blahodárny vplyv na hojenie svalových ruptúry. Napomáha stabilizovať kĺby a zlepšuje stav pooperačných jaziev.

Správnym tejpovaním sme schopní:

 • znížiť opuch
 • podporiť hojenie
 • zmierniť či celkom odstrániť bolesť
 • eutonizovať svaly – hypotonické podporiť (facilitovať) v ich funkcii, hypertonické svalové vlákna naopak inhibovať
 • centrovať a stabilizovať kĺby
 • mobilizovať fascie
 • podporiť štruktúry súvisiace s kĺbmi – väzy, šlachy

 

A tiež riešiť klinické stavy ako sú:

 • vertebrogénny algický syndróm
 • parézy
 • zmrznuté rameno
 • impingement syndrom
 • burzitídy
 • entézopatie (tenisový lakeť, golfový lakeť...) a tendinitídy
 • úžinové syndrómy (syndróm karpálneho tunelu apod.)
 • spasticita
 • deformity nôh (hallux valgus, kladívkové prsty, pes equinovarus...)
 • distorzie členku, zápästia...
 • lymfedém
 • akútne a aktívne jazvy
 • DMO
 • torticollis a mnoho ďalších

Pred tejpovaním doporučujeme klientom, aby si vo vlastnom záujme bolestivé miesto vyholili. Tejpovaciu pásku musíme zlepiť za 4 - 5 dní.